Quy định về nơi để xe máy tại chung cư CT3 Nghĩa Đô


Trong khu vực để xe đầu là khu vực thuộc sở hữu chung của cư dân chungcư CT3 Nghĩa Đô, đâu là khu vực riêng của chủ đầu tư? Các quy định về nơi để xe hai bánh như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
hầm để xe máy 
Theo quy định thì Khu vực để xe cho xe đạp, xe máy, xe cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh cho các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà là thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu tòa nhà chungcư Ct3 Nghĩa Đô sẽ được chủ đầu tư phân chia theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Mức phí trông giữ xe sẽ do chủ đầu tư/hội nghị tòa nhà quyết định, nhưng không quá mức quy định của UBND tỉnh/thành phố nơi có dự án cho phép. Phí thu được từ khoản này sẽ được hạch toán riêng và dùng để bù đắp vào chi phí quản lý vận hành tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà có nghĩa vụ tuân thủ các quy định chung trong khu vực để xe theo quy định.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748

0 nhận xét: