Kinh phí bảo trì tòa chung cư CT3 Nghĩa Đô được sử dụng như thế nào?


Một trong những vấn đề nhiều khách hàng mua chungcư CT3 Nghĩa Đô thắc mắc là kinh phí bảo trì được sử dụng như thế nào? Thu bao nhiêu phần trăm?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Khu vựa sở hữu chung 
Kinh phí bảo trì: được thu từ người sở hữu căn hộ/diện tích khác trong tòa nhà và bằng 2% giá bán căn hộ/giá bán diện tích khác.
+ Khi chưa có ban quản trị thì chủ đầu tư quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
+ Khi đã có ban quản trị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô: Tòa nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh, phân chia được riêng biệt các khu chức năng khác nhau trong cùng một tòa nhà bao gồm khu chức năng căn hộ, khu chức năng kinh doanh, dịch vụ và mỗi khu chức năng này có phần sở hữu chung được tách biệt với phần sở hữu chung của cả tòa nhà, được quản lý, vận hành độc lập nên chủ đầu tư và người mua diện tích khác trong tòa nhà sẽ được tự quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì phải đóng theo quy định để bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này. Khi có phát sinh việc bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô thì chủ đầu tư/người mua diện tích khác phải đóng góp cho ban quản trị tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư/người mua diện tích khác.
Quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và khu căn hộ sau khi có ban quản trị, được quy định như sau:
+ Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và phần sở hữu chung của khu căn hộ thì được chuyển vào tài khoản do ban quản trị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô lập để quản lý, sử dụng theo quy định.
+ Trong trường hợp kinh phí bảo trì nêu trên không đủ cho công việc bảo trì phát sinh sẽ huy động của chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà. Mức thu cụ thể phải được thông qua hội nghị tòa nhà theo nguyên tắc mức đóng góp tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của các chủ sở hữu.
+ Trong trường hợp phần sở hữu chung của tòa nhà bắt buộc phải bảo trì, sửa chữa do lỗi của chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà gây ra thì chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phải đóng góp.
+ Được quản lý và sử dụng các khoản tiền khác được quy định rõ ràng là sẽ được sử dụng làm kinh phí bảo trì và trong phạm vi pháp luật cho phép.
Các khoản đóng góp trên sẽ tạo thành quỹ bảo trì và được gửi vào một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hợp pháp tại Việt Nam. Ban quản trị quản lý quỹ bảo trì và sử dụng khoản quỹ bảo trì theo quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính của ban quản trị và quy định của pháp luật về tài chính.
Số tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ do gửi tiền tại ngân hàng phải được bổ sung vào quỹ bảo trì.
Quỹ bảo trì chỉ dùng trong việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà, không được sử dụng cho các mục đích khác.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.7480 nhận xét: