Quy định về sử dụng nơi để xe tại chung cư


Khu vực để xe ô tô con được đặt tại khu vực trong tầng hầm của tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô hoặc các vị trí khác khi được cơ quan quản lý nhà nước cho phép. Tại khu vực này, các quy định dưới đây phải được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Hầm để xe chung cư 
Khi ra vào tầng hầm để xe dành cho tòa nhà, các xe đều giảm tốc độ, đảm bảo di chuyển xe theo đúng luồng/hướng đi quy định, tốc độ di chuyển trong hầm để xe không vượt quá 5km/h và tuân thủ nghiêm túc các bản hướng dẫn.
Nếu có quy định về chỗ để xe, các xe phải để đúng nơi quy định. Nghiêm cấm để bất kỳ đồ vật nào của phần sở hữu chung của tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô mà không được quy định làm nơi để xe; nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định trong tầng hầm để xe để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Đơn vị quản lý vận hành hoặc người được ủy quyền có quyền từ chối không cho bất cứ xe nào vào trong khu vực tầng hầm để xe nếu: Thẻ để xe không hợp lệ hoặc thẻ để xe không rõ ràng, hoặc các xe thải khói quá nhiều hoặc bị chảy dầu hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, hoặc người điều khiển xe đang trong tình trạng say do sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc không làm chủ được hành vi. Không đóng góp phí gửi xe đầy đủ đúng hạn theo đúng hạn theo quy định của chủ đầu tư/đơn vị quản lý vận hành.
Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành phải làm việc và thống nhất với ban quản trị các hạng mục cần thực hiện trước khi thực hiện các công việc như lắp đặt, bảo trì, sử dụng, sửa chữa hoặc thay thế bất cứ đường ống, dây điện, ống, dây dẫn, ống dẫn hoặc dây cáp phía dưới, đi ngang qua hoặc phía trên tầng hầm để xe và đơn vị quản lý vận hành được phép vận chuyển hoặc tải nước, không khí, điện, chất thải, nước thải và các vật liệu khác trong những đường ống, dây điện, ống, dây dẫn, ống dẫn hoặc dây cáp nói trên.
Không được làm vệ sinh, lau chùi, sửa chữa hoặc rửa xe ô tô trong tầng hầm để xe hoặc trong bất kỳ phần nào của tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô.  
Phải tuân theo các hướng dẫn của đơn vị quản lý vận hành và các nhân viên trong việc sử dụng tầng hầm để xe
Phải tuân thủ các quy định và thông báo về giao thông được chỉ dẫn trong tầng hầm để xe để điều tiết lưu lượng xe và hướng dẫn giao thông
Không để xe hoặc lên xuống đón khách tại đoạn dốc hoặc lối ra vào tầng hầm để xe
Phải giữ vệ sinh sạch sẽ và không được xả rác trong tầng hầm để xe
Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc cho thuê căn hộ, chủ sở hữu căn hộ phải trả lại thẻ để xe và/hoặc làm thủ tục cấp đổi thẻ để xe cho chủ sở hữu căn hộ mới hoặc người sử dụng tòa nhà khác (nếu cần thiết).
Thanh toán cho đơn vị quản lý vận hành bất cứ chi phí thực tế nào mà đơn vị quản lý vận hành phải chịu khi thực thi quyền di dời xe hoặc tài sản khỏi khu vực để xe trong trường hợp vi phạm của quy định của nội quy về chỗ để xe mà không khắc phục trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị quản lý vận hành.
Tuân thủ kịp thời các chỉ dẫn hợp lý liên quan đến việc để xe trong tầng hầm để xe hoặc việc phân bổ chỗ để xe mà chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư chỉ định hoặc ủy quyền thực hiện nhằm quản lý tầng hầm để xe hoặc các khu vực liên quan đến tầng hầm để xe
Nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu tầng hầm/đơn vị quản lý vận hành thì không được thực hiện bất kỳ hành vi nào trong tầng hầm để xe hoặc tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô mà có thể:
Làm tăng chi phí bảo hiểm đối với tầng hầm để xe và tài sản trong đó
Làm vô hiệu hoặc khiến cho các điều khoản bảo hiểm bị mất hiệu lực hoặc không còn hiệu lực liên quan đến tầng hầm để xe hoặc bất cứ tài sản nào trong đó; hoặc trái pháp luật hoặc các yêu cầu của công ty bảo hiểm của đon vị quản lý vận hành về hỏa hoạn hoặc an toàn hỏa hoạn hoặc phòng cháy chữa cháy hoặc trái với bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào liên quan đến tầng hầm để xe cũng như các tài sản trong đó.
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà để thanh toán cho chủ sở hữu tầng hầm/đơn vị quản ký vận hành các chi phí bảo hiểm thêm đối với tầng hầm để xe và các tài sản trong đó liên quan đến việc phòng ngừa các rủi ro phát sinh thêm do việc chiếm giữ và sử dụng tầng hầm để xe của họ gây ra.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748

0 nhận xét: