Kinh phí trông giữ xe ô tô trong chung cư được quy định như thế nào?


Nơi để xe đang là vấn đề gây nên nhiều bức xúc đối với cư dân, chungcư CT3 Nghĩa Đô vấn đề này được quy định như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Hầm để xe ô tô 
Đối với xe con gửi tại chỗ để xe ô tô con thuộc quyền sử dụng riêng của chủ đầu tư chung cư CT3 Nghĩa Đô: Mức phí trông giữ xe do chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành trông giữ quyết định trên cơ sở thực tế tình hình kinh doanh và căn cứ vào mức phí trông giữ xe ô tô con do UBND tỉnh/thành phố nơi có dự quán quy định để quyết định mức phí trông giữ đối với các xe ô tô con này.
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô được ưu tiên đăng ký quyền sử dụng để 01chỗ để xe ô tô con thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư nhưng các loại xe ô tô đỗ vào khu vực thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư sẽ không được cấp một chỗ để xe thường xuyên, cố định (nghĩa là chỉ được sử dụng khi có xe và không được chiếm giữ độc quyền một vị trí cố định).
Phần hầm để xe ô tô thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư, nên chủ đầu tư có quyền khai thác theo quy định.
Quý khách hàng quan tâm tới vấn đề này, xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: