Trường hợp cư dân chung cư CT3 Nghĩa Đô đóng phí quản lý chậm sẽ xử lý như thế nào?


Cư dân Chung cư CT3 Nghĩa Đô là cộng đồng dân cư có trên 600 hộ gia đình, không phải hộ nào cũng như hộ nào, cần có sự quản lý chung nhất. Trong đấy nếu trường hợp đóng phí dịch vụ chậm thì sẽ bị xử lý thế nào?
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
Tiện ích chung cư 
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phải thanh toán trước và đầy đủ phí quản lý hàng tháng trong thời hạn từ ngày mùng 1 đến 10 hàng tháng. Trong trường hợp có chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà vi phạm, chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vụ quản lý vận hành có quyền:
- Thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chưa thanh toán với mức lãi suất là 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng việt nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng là cá nhân do ngân hàng TMCP công thương việt nam áp dụng cho khoảng thời gian thanh toán quá hạn.
- Sau khi đã thông báo bằng văn bản trước cho chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô 07 ngày, đơn vị quản lý vận hành có quyền ngừng cung cấp điện nước và dịch vụ quản lý cho đến khi chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà thanh toán đầy đủ các khoản tiền đến hạn. Đơn vị quản lý vận hành sẽ gửi thông báo đến cho chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà trước khi bắt đầu ngừng cung cấp các dịch vụ cơ bản và dịch vụ quản lý cho căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô.
- Sau khi đã thông báo đến lần thứ ba (mỗi tháng thông báo cách nhau tối thiểu 03 ngày) mà chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà vẫn không khắc phục vi phạm, chủ đầu tư/ ban quản trị/ đơn vị quản lý vận hành có quyền thông báo cho tất cả các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô thông tin về vi phạm của những chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà và đăng các thông tin này trên các khu vực thông báo công cộng trong phạm vi tòa nhà. Ngay sau khi chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà khắc phục vi phạm, chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành sẽ dỡ toàn bộ các thông tin này.
Quý khách hàng cần nắm được các nội dung để thực hiện cho đúng quy định.
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: