Trường hợp nào thu thêm phí quản lý chung cư CT3 Nghĩa Đô?


Trong quá trình hoạt động của mình chung cư CT3 Nghĩa Đô có những trường hợp phải điều chỉnh phí cho hợp lý. Những trường hợp này được quy định như thế nào?
Với điều kiện được Hội nghị tòa nhà chấp thuận, ban quản trị có thể điều chỉnh phí quản lý hàng tháng cho phù hợp với các điều kiện kinh tế hoặc mặt bằng chung của thị trường tại từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản gửi cho chủ sở hữu/người sử dụng tòa chungcư CT3 Nghĩa Đô trước 1 tháng kể từ ngày bắt đầu áp dụng mức phí mới.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Chung cư CT3 Nghĩa Đô 
Hàng năm, ban quản trị sẽ dự trù ngân sách năm do tổng chi phí quản lý và chi phí bảo trì mỗi tòa nhà.
Nếu tổng số tiền thu được từ khoản thanh toán phí quản lý hàng tháng vào cuối năm dương lịch cao hơn số tiền đã cho cho năm đó, thì số tiền nói trên sẽ được tính toán và kết chuyển chi phí quản lý cho năm sau.
Nếu tổng số phí quản lý hàng tháng thu được ít hơn tổng số tiền đã chi cho năm đó thì số tiền phí quản lý còn thiếu đó được tính toán phân bổ tăng vào phí quản lý cho năm sau và do ban quản trị quyết định trên cơ sở đã thống nhất với chủ sở hữu/người sử dụng tòa chung cư CT3 Nghĩa Đô nhà do hội nghị tòa nhà quyết định
Phí quản lý hàng tháng nêu trên không bao gồm các khoản chi phí đột xuất, bất thường phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà và hoạt động của tòa nhà. Các khoản chi phí đột xuất bất thường này sẽ được phân bổ cho các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phù hợp với thực tế phát sinh và theo cơ chế được ban quản trị quyết định theo các nguyên tắc đã được hội nghị tòa nhà thông qua và ủy quyền cho ban quản trị thực hiện.
Dịch vụ quản lý liên quan đến khu vực sở hữu riêng của chủ đầu tư: chủ đầu tư tự quản lý vận hành, các chi phí liên quan đến hoạt động này do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: