dịch vụ quản lý chung cư và các công trình tiện ích chung được cung cấp như thế nào?


Cư dân chung cư CT3 Nghĩa Đô sẽ sử dụng những dịch vụ gì từ đơn vị quản lý vận hành?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
phần dịch vụ tòa nhà 

Dịch vụ quản lý do đơn vị quản lý vận hành cung cấp cho chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà bao gồm:
+ Dịch vụ quản lý chung cho tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô và các công trình tiện ích chung, bao gồm cả việc xử lý các trường hợp vi phạm nội quy.
+ Dịch vụ vận hành tòa nhà và các công tình tiện ích chung, bao gồm cả phần sở hữu chung của tòa nhà nằm trong căn hộ (trừ hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà quy định tại nội quy này)
+ Các dịch vụ an ninh (24h) cho tòa nhà, cho phần sở hữu chung CT3 Nghĩa Đô và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc không tuân theo quy định và đe dọa đến an ninh
+ Dọn dẹp và làm sạch các công trình tiện ích chung, thu gom và xử lý rác và đảm bảo cảnh quan của tòa nhà, căn hộ và các công trình tiện ích chung
+ Duy trì, kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy.
+ Đọc chỉ số tiêu thụ nước; thu tiền và trả tiền nước và các chi phí sinh hoạt khác thay mặt cho chủ sở hữu căn hộ. Chủ sở hữu căn hộ có quyền giám sát việc ghi chỉ số tiêu thụ nước và kiểm tra lại các chỉ số này nếu có bất thường.
+ Nếu có thông báo trước hợp lý (trừ trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, sự cố rò rỉ nước, bục nước, tràn nước ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh và hệ thống kỹ thuật của tòa nhà thì có thể vào bất cứ thời điểm nào), chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành có quyền vào và kiểm tra các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô hoặc thiết bị có nguy cơ cháy nổ trong căn hộ. Chủ sở hữu căn hộ phải chấp thuận và tạo điều kiện cho chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành và các nhà thầu, công nhân, nhân viên của chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành ra vào căn hộ để:
+ Xem xét, kiểm tra các thiết bị của căn hộ thuộc phần sở hữu chung của tòa nhà và kể cả các thiết bị có nguy cơ cháy nổ trong khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ (nếu thấy cần thiết).
+ Nếu khi kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) phát hiện thấy hành vi vi phạm cam kết, gây hỏng hóc, hư hao (do sử dụng sai chức năng hoặc bảo quản không đúng cách), dịch chuyển thiết bị cấm di dời hoặc tự ý thay đổi, gắn thêm thiết bị mà không có sự phê duyệt của chủ đầu tư/ban quản trị hoặc đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành chung cư CT3 Nghĩa Đô sẽ gửi hay để lại văn bản thông báo tại căn hộ, yêu cầu chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phải sửa chữa khắc phục, thay thế hoặc gỡ bỏ những vi phạm đó. Trong trường hợp chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà không đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thông báo thì đơn vị quản lý vận hành sẽ tự cho tiến hành các công việc sửa chữa, thay thế hay di dời đó và mọi chi phí thực tế liên quan sẽ do chủ sở hữu chi trả.
+ Kiểm tra, lau dọn, di dời, thay thế, bổ sung hay thực hiện bất cứ công việc gì liên quan đến hệ thống ống dẫn và các thiết bị công cụ phụ trợ.
+ Xây dựng, thay thế, bảo dưỡng hay tu sửa bất kỳ thứ gì thuộc về tòa nhà hay diện tích khác liền kề hoặc phần sở hữu chung của tòa nhà chạy qua hoặc nằm trên hoặc trong căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô.
+ Trong các trường hợp khẩn cấp, có sử dụng chìa khóa dự phòng để vào căn hộ để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc xử lý, khắc phục hỏa hoạn, sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống và trường hợp xảy ra tại căn hộ có thể gây nguy hiểm hoặc thiệt hại trực tiếp đến tài sản của chủ sở hữu căn hộ tại căn hộ nói riêng và của cả tòa nhà nói chung.
Đơn vị quản lý vận hành/chủ đầu tư/ban quản trị khi ra vào căn hộ với mục đích, quyền hạn nêu trên sẽ không phải bồi thường cho bất cứ phiền toái nào đã gây ra cho chủ sở hữu căn hộ nhưng với điều kiện là họ thực hiện quyền hạn của mình một cách hợp lý, theo đúng quy định và có thông báo trước (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng). Trong trường hợp gây ra thiệt hại, đơn vị quản lý vận hành/ chủ đầu tư/ ban quản trị phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: