các mức phí, khoản phí khách hàng phải đóng khi nhận căn hộ chung cư


Khi vào ở trong căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô bạn còn phải đóng góp những khoản phí nào nữa, những khoản này được quy định như thế nào?
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
khu tầng hầm 
Theo quy định trong nội quy quản lý và sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô cư dân phải đóng thêm các khoản:
- Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà: chỉ thu thêm khi khoản kinh phí thu để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà nhà (được tính là 2% giá bán căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT) không đủ để chi trả theo nhu cầu. Mức thu cụ thể sẽ được thông qua Hội nghị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô đảm bảo nguyên tắc mức đóng góp này tương ứng với phần diện tích thông thủy của khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ theo quy định của pháp luật.
- Phí quản lý hàng tháng sẽ được tính toán hợp lý phù hợp với thực tế: khi chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô lần đầu, thực hiện theo quy định của chủ đầu tư phù hợp quy định được hội nghị tòa nhà thông qua. Mức thu trong mọi trường hợp không vượt quá mức giá trần do UBND tỉnh quy định.
- Kinh phí phục vụ các hoạt động của ban quản trị (chi trả thù lao, các chi phí khác phục vụ hoạt động của ban quản trị) theo dự toán thu chi của ban quản trị được hội nghị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô thông qua.
- Chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho phần sở hữu chung của tòa nhà (không tính bảo hiểm dành cho ngời hoặc tài sản trong phạm vi khu vực sở hữ riêng của chủ sở hữu căn hộ) theo quy định về bảo hiểm bắt buộc.
- Ngoài khoản phí quản lý hàng tháng cố định, kinh phí phục vụ hoạt động của ban quản trị, chi phí mua bảo hiểm bắt buộc, các mức phí dịch vụ khác, các khoản chi phí đột xuất, bất thường phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô và hoạt động của tòa nhà trên cơ sở thống nhất với chủ sở hữu/chủ sử dụng tòa nhà và phải thông qua tại hội nghị tòa nhà thường niên hoặc bất thường quyết định trước khi áp dụng cũng sẽ được phân bổ cho các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phù hợp với thực tế sử dụng.
- Phí trông giữ xe: theo thỏa thuận với đơn vị trông giữ xe; nếu không thỏa thuận được thì các phí này phải tuân theo quy định về việc thu phí trông giữ xe của UBND TP Hà Nội.
- Chi phí sử dụng các dịch vụ khác: theo quy định của nhà cung cấp các dịch vụ này.
Mọi chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748

0 nhận xét: