Chi phí quản lý trực tiếp dự án chung cư gồm những gì


Khi nhận bàn giao chung cư CT3 Nghĩa Đô, Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà nếu được chủ sở hữu căn hộ thông báo bằng văn bản rằng người sử dụng tòa nhà đó phải thanh toán thay cho chủ sở hữu căn hộ phải thanh toán phí quản lý hàng tháng trên cơ sở diện tích thông thủy của căn hộ với mức phí quản lý hàng tháng được chủ đầu tư/hội nghị tòa nhà xem xét, quyết định tại từng thời điểm và không vượt quá mức giá trần do ubnd thành phố Hà Nội. Một trong những loại phí đó là chi phí quản lý hàng tháng của chung cư CT3 Nghĩa Đô, gồm:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô
+ Chi phí sử dụng năng lượng điện, nước, nguyên, vật liệu và các chi phí bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà để phục vụ công tác vận hành tòa nhà (bao gồm tháng máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác …) tại phần sở hữu chung của tòa nhà;
+ Chi phí nhân công điều khiển và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác….)
+ Chi phí cho các dịch vụ trong khu tòa nhà như: bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác được xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện và mức giao khoán thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ.
+ Chi phí điện chiếu sáng công cộng, nước công cộng trong tòa nhà chungcư CT3 nghĩa Đô
Chi phí văn phòng phẩm, bàn ghế, phòng làm việc, chi phí điện, nước sinh hoạt và một số chi phí khác của đơn vị quản lý vận hành tòa nhà.
Đây là những khoản chi trực tiếp trong quá trình quản lý tòa nhà.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.7480 nhận xét: