thủ tục, thời gian bảo hành tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô


Khi chung cư CT3 Nghĩa Đô đang trong diện bảo hành, nhưng thời gian và thủ tục như thế nào quý khách hàng có nắm được?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Căn hộ chung cư CT3 nghĩa đô 
Trong hạng mục được bảo hành theo quy định, cư dân chungcư CT3 Nghĩa Đô cần lưu ý:
Thời gian bảo hành nhà ở là 60 tháng kể từ ngày bàn giao căn hộ.
Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên bán khi căn hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua, bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; bên mua phải tạo điều kiện để bên bán thực hiện bảo hành nhà ở tại chung cư CT3 Nghĩa Đô. Nếu bên bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách lựa mua căn hộ xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng chung cư CT3 nghĩa đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: