quyền người sử dụng tòa nhà chung cư được quy định như thế nào?


Trên thực tế khi mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô, có người mua để ở, có người mua để đầu tư cho thuê. Đó là những người sử dụng căn hộ. Họ phải tuân thủ những quy định về việc sử dụng tòa nhà.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Khung cảnh mở bán căn hộ
Khi được sự đồng ý của chủ sở hữu căn hộ, được sử dụng hợp pháp khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ và được sử dụng các phần diện tích thuộc phần sở hữu chung của tòa nhà;
+ Yêu cầu chủ sở hữu căn hộ cung cấp nội quy này và các thông tin liên quan đến việc quản lý sử dụng tòa nhà.
+ Tham gia hội nghị nhà chung cư – tòa nhà, đóng góp kinh phí quản lý hàng tháng theo quy định của nội quy trong trường hợp có thỏa thuận với chủ sở hữu căn hộ
+ Chấp hành nội quy, quy định về quản lý, sử dụng tòa nhà; phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô.
+ Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện vận hành và bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà
+ Thực hiện bảo trì phần sở hữu chung, kể cả phần sở hữu chung nằm trong phần sở hữu, sử dụng riêng.
+ Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu căn hộ đó cùng trục căn hộ để giải quyết các vấn đề về sự cố kỹ thuật như tắc hệ thống cấp thoát nước, ngấm tường căn hộ và các vấn đề kỹ thuật khác;
+ Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại đối với phần diện tích thuộc phần sở hữu chung hoặc phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác nếu gây ra hư hỏng
+ Bồi thường thường thiệt hại khi có những hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu kinh doanh dịch vụ
+ Thực hiện việc đăng ký tạm vắng, tạm trú theo đúng quy định của pháp luật
+ Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đúng mọi nghĩa vụ của mình theo nội quy tòa nhà và trong trường hợp có vi phạm thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam về các tổn thất và thiệt hại xảy ra cho các căn hộ khác và /hoặc chủ đầu tư;
+ Tuân thủ và áp dụng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định riêng của chủ đầu tư/đơn vị quản lý vận hành. Cam kết phối hợp chặt chẽ cùng với chủ đầu tư/đơn vị quản lý vận hành chung cư CT3 Nghĩa Đô để thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy định kỳ hàng năm của tòa nhà.
+ Thực hiện tốt các chính sách, chuẩn mực về gia đình và nếp sống văn hóa do chính quyền địa phương đưa ra. Thiết lập và duy trì, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp và sống hòa đồng với chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà của các căn hộ khác. Khi có vấn đề phát sinh, bất đồng, hay không hài lòng, nên trực tiếp trao đổi với nhau một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và hợp lý, tránh to tiếng, cãi nhau, đánh nhau làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà của các căn hộ khác
+ Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam như đăng ký tạm trú, tạm vắng, trật tự an ninh …
+ Phải thông báo ngay cho chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành chung cư CT3 Nghĩa Đô về bất kỳ vi phạm nào đối với nội quy của bất kỳ chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà hay bất kỳ hành vi nào có ảnh hưởng nghiêm trong hay gây hư hỏng, thiệt hại cho các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà và phần sở hữu chung của tòa nhà hoặc hành vi có ảnh hưởng đến sự an toàn, an ninh trật tự ching, sức khỏe, vệ sinh môi trường của các căn hộ trong tòa nhà mà mình biết hay phát hiện được;
+ Đăng ký với chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành ít nhất một số điện thoại (hoặc di động hoặc cố định) để chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Số điện thoại này phải là số điện thoại giữ liên lạc thường xuyên và trong trường hợp có thay đổi, chủ sở hữu có trách nhiệm phải thông báo ngay cho chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành để cập nhật. Ngoài ra, trong các trường hợp khẩn cấp, đăng ký với chủ đầu tư/ban quản trị/đơn vị quản lý vận hành cho phép sử dụng chìa khóa dự phòng của căn hộ để vào căn hộ để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc xử lý, khắc phục hỏa hoạn, sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống và trường hợp xảy ra tại căn hộ có thể gây nguy hiểm hoặc thiệt hại trực tiếp đến tài sản của chủ sở hữu căn hộ tại căn hộ nói riêng và của cả tòa nhà nói chung.
+ Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những hư hại, tai nạn hay mất mát gây ra cho nhân viên, khách hàng, khách mời hay bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp thiệt hại xảy ra là do trách nhiệm của bên khác; tự chịu trách nhiệm quản lý tài sản và đồ dùng cá nhân của mình trong căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô;
+ Có trách nhiệm phối kết hợp chặt chẽ cùng với đại diện của chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành trong các hoạt động vì mục đích chung cho tòa nhà, các hoạt động mang tính xã hội không phụ thuộc mục đích kinh doanh thu lợi, các hoạt động do chính quyền địa phương hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền phát động và yêu cầu, các chiến dịch ngăn chặn, phòng ngừa, các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy…mà chủ sở hữu/người sử dụng toa fnhaf có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia, thực hiện.
Người sử dụng phải thực hiện đầy đủ những quy định về quản lý, sử dụng chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Mọi chi tiết liên hệ văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: