Những trường hợp không được bảo hành khi mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô


Không phải hạng mục nào hư hỏng của chung cư CT3 Nghĩa Đô cũng nằm trong phần bảo hành của chủ đầu tư. Theo quy định bên bán không phải bảo hành căn hộ trong các trường hợp:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Chung cư CT3 Nghĩa Đô

Trường hộ hao mòn và khấu hao thông thường.
Trường hợp hư hỏng do lỗi của bên mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra.
Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng.
Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo quy định/
Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành bao gồm cả các thiết bị, bộ phận gắn liền căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô do bên mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của bên bán.
Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận trong hợp đồng, việc sửa chữa các hư hỏng của căn hộ thuộc trách nhiệm của bên mua. Bên mua phải thông báo về hạng mục cần sửa chữa, thời gian sửa chữa cho ban quản trị tòa nhà và phải thực hiện theo quy định tại nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà đính kèm hợp đồng.
Để thuận lợi thực hiện các quyền bảo hành của tòa nhà, quý khách hàng vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline:                                     0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: