Cam kết của bên mua khi mua chung cư CT3 Nghĩa Đô


Khi mua bán căn hộ chung cư thì phải thuận mua – vừa bán, khách hàng có quyền đồng thời có nghĩa vụ của mình. Trong hợp đồng bao giờ cũng có phần cam kết của bên mua hàng. Đây thể hiện sự tự nguyện của khách hàng. Chungcư CT3 Nghĩa Đô được quy định như thế nào? 
chung cư CT3 Nghĩa Đô
khu đô thị nghĩa đô 
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có quy định rõ:
+ Bên mua cam kết đã tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng thông tin về căn hộ mua bán
+ Đã được bên bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến căn hộ, bên mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của hợp đồng này cũng như các phụ lục đính kèm. Bên mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà bên mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó.
+ Số tiền mua căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ chungcư CT3 Nghĩa Đô là hợp pháp, không có bất kỳ tranh chấp nào với bên thứ ba. Bên bán sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến khoản tiền mà bên mua đã thanh toán cho bên bán theo hợp đồng mua bán. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua bán căn hộ này, bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bồi hoàn, bồi thường các tổn thất phát sinh đối với bên bán và hợp đồng này vẫn có hiệu lực thi hành đối với các bên.
+ Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi bên bán yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho bên mua
Ngoài ra bên mua còn cam kết:
+ Tự chịu trách nhiệm bảo trì căn hộ của mình. Chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà này.
+ Cam kết tuân thủ việc bên bán và/hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành ngừng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ngừng cung cấp điện, nước, gas và các dịch vụ khác trong trường hợp vi phạm hợp đồng sau khi bên bán đã thông báo bằng văn bản cho bên mua trước 07 ngày.
+ Có nghĩa vụ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho bên bán theo các quy định của pháp luật và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Hợp tác, cung cấp và ký mọi giấy tờ cần thiết việc hoàn tất các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận cho bên mua.
+ Với điều kiện bên bán tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan, bên mua sẽ tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của bên bán trong phần sở hữu riêng của bên bán cũng như không được can thiệp vào việc sử dụng, định đoạt hoặc chuyển giao phần sở hữu riêng của bên bán.
+ Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng phần sở hữu chung theo đúng quy định của hợp đồng mua bán, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối với phần sở hữu chung.
+ Nắm rõ và tuân thủ các quy định/quy chế tham gia giao dịch mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô; tuân thủ các quy định của hợp đồng này, nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.
+ Kể từ thời điểm bên bán bàn giao căn hộ cho bên mua theo quy định trong hợp đồng, bên mua tự chịu trách nhiệm về việc mua và duy trì các loại bảo hiểm liên quan đến căn hộ theo quy định của nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà. Bên mua tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro và tổn thất liên quan đến hoặc phát sinh từ căn hộ.
Thực hiện các cam kết , thỏa thuận cụ thể với bên bán có liên quan đến căn hộ được ký giữa các bên để thực hiện phù hợp với quy định của hợp đồng này.
Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline:  0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: