Phí bảo trì chung cư CT3 Nghĩa Đô được thu và sử dụng như thế nào?


Khách hàng đi mua căn hộ thường phân vân không biết phí bảo trì là gì và đóng vào khi nào và được sử dụng như thế nào? Bài hôm nay tôi sẽ làm rõ để khách hàng nằm bắt được.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
CT3 nghĩa đô 
Theo Điều 51 Nghị định 71/2010 của Chính phủ có quy định
 1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:
a) Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng bán căn hộ kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản kinh phí sau đây:
– Đối với diện tích nhà bán phải nộp 2% tiền bán, khoản tiền này được tính vào tiền bán căn hộ hoặc diện tích khác mà người mua phải trả và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán;
– Đối với phần diện tích nhà mà chủ đầu tư giữ lại, không bán (không tính phần diện tích thuộc sử dụng chung) thì chủ đầu tư phải nộp 2% giá trị của phần diện tích đó; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó.
b) Khoản kinh phí quy định tại điểm a khoản này được trích trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này) và được gửi vào ngân hàng thương mại do Ban quản trị nhà chung cư quản lý để phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư;…”
Bên mua phải đóng góp phí này trước khi nhận bàn giao chung cư căn hộ (thường là trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao chung cư căn hộ)
Quỹ bảo trì được theo dõi riêng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo luật định và nhằm duy trì chất lượng chung cư căn hộ luôn ở trạng thái hoạt động tốt, như bảo trì định kỳ, sửa chữa đột xuất…
Cũng theo luật định, trong trường hợp kinh phí này không thu đủ thì huy động từ việc đóng góp của các Chủ sở hữu – tương ứng phần diện tích sở hữu riêng của từng Chủ sở hữu (tính theo m2) tại các kỳ họp của cư dân.
Phí bảo trì do Chủ đầu tư thu và sẽ bàn giao cho Ban Quản lý chung cư hay Ban Quản trị nhà chung cư (sau khi đã thành lập) để tiếp tục phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung của chung cư căn hộ.
Như vậy khách hàng mua dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô sẽ phải đóng phí bảo trì tương ứng với 2% giá trị phần diện tích căn hộ của mình. Nếu khách hàng sang nhượng căn hộ lại cho người khác thì tùy theo chủ đầu tư sẽ thu phí bảo trì bảo trì một lần nhưng vào thời gian nào. Thường chủ đầu tư sẽ thu vào thời điểm nhận nhà, nhưng nếu thu vào thời điểm ký hợp đồng với người mua đầu tiên thì khi chuyển nhượng thì chuyển luôn cả phần nghĩa vụ phải đóng phí bảo trì chung cư, chủ đầu tư chỉ việc xác nhận cho các bên ký hợp đồng.
Quản lý, sử dụng phí bảo trì chung cư CT3 Nghĩa Đô
Theo quy định 08/2008 của Bộ xây dựng việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên thì chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ra ban quản trị. Ban quản trị sẽ tiếp nhận số tiền bảo trì chung cư từ chủ đầu tư, quản lý công khai, minh bạch khoản tiền này. Quỹ bảo trì chung cư sẽ được gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tiền lãi phát sinh hàng tháng được gộp vào tiền gốc để phát triển quỹ. Quỹ bảo trì này sẽ được đem vào sử dụng khi chung cư hết thời hạn bảo hành, sửa chữa khi phát sinh các hư hỏng, sự cố liên quan đến bảo trì phần sở hữu chung của chung cư. 
Những thông tin trên là những điểm cần nắm được khi khách hàng tiến hành mua căn hộ tại dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng dự án, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: