Phần sở hữu riêng của bên bán chung cư là những phần nào?


Chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô xây dựng dự án bán cho khách hàng nhưng khi bàn giao căn hộ rồi thì bên bán còn những phần nào thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Nó có thể là hàng tồn kho, có thể là phần thương mại… vậy trong quy định hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa đô được thể hiện như thế nào:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Sảnh chung cư 
Bên bán được quyền sở hữu riêng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của bên bán như: căn hộ mà bên bán chưa bán, phần diện tích được sử dụng vào mục đích thương mại – dịch vụ, văn phòng, phần diện tích để xe ô tô, phần diện tích để xe còn lại ngoài phần diện tích thuộc phần sở hữu chung theo quy định của hợp đồng mua bán và hệ thống trang thiết bị sử dụng riêng trong phần diện tích này.
Những phần diện tích thuộc sở hữu riêng của bên bán sẽ là những khoản thu nhập lâu dài cho chủ đầu tư, đây cũng là một phương án kinh doanh khá hiệu quả. Bán căn hộ chỉ mới là phần sinh lời bước đầu.
Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chungcư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: