Chủ đầu tư chung cư CT3 Nghĩa đô cam kết những gì về chất lượng xây dựng?


Bạn tìm hiểu mua căn hộ tại dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô có băn khoăn không biết chất lượng của tòa nhà và căn hộ sau khi nhận nhà như thế nào không? Chủ đầu tư phải có các cam kết trong hợp đồng cho bạn.
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
Sảnh chờ thanh máy 
Bên bán sẽ cam kết bảo đảm chất lượng công trình tòa nhà, bao gồm căn hộ của bạn mua theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng các vật liệu xây dựng căn hộ mà các bên đã cam kết.
Chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa đô phải xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gòm hệ thống đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt, hệ thống thông tin liên lạc và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở tại tòa nhà theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định, đảm bảo kết nối với hạ tầng chung của khu vực. Chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng dịch vụ nhu cầu thiết yếu của bên mua tại tòa nhà theo nội dung dự án và tiến độ được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước ngày bên bán bàn giao căn hộ cho bên mua, bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống cung cấp chất đốt; hệ thống thông tin liên lạc hệ thống công trình hạ tầng xã hội …. Được quy định tại hợp đồng mua bán.
Những cam kết này được nghiệm thu trước khi bàn giao.
Mọi thắc mắc của quý khách vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748

0 nhận xét: