Quyền của chủ đầu tư trong quản lý và vận hành chung cư CT3 Nghĩa Đô


Chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho cư dân xong có phải là hết trách nhiệm? Trong việc quản lý, vận hành tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô chủ đầu tư có vai trò như thế nào?
+ Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư nếu có chức năng, năng lực quản lý vận hành theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành nhà chung cư thì có thể giới thiệu đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành theo quy định tại khoản 2 điều 105 của luật nhà ở để hội nghị nhà chung cư tham khảo, lựa chọn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
+ Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô theo quy định tại điều 108, điều 109 của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và bàn giao lại kinh phí này cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở và quy chế do bộ xây dựng ban hành.
+ Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô lần đầu, cử người tham gia ban quản trị nhà chung cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của quy chế do bộ xây dựng ban hành nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.
+ Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương theo quy định của pháp luật; lập, bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định của quy chế do Bộ xây dựng ban hành.
+ Quản lý, sử dụng các công trình phục vụ cho sinh hoạt chung của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư do nhà nước giao hoặc được xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích nêu trong nội dung dự án đã được phê duyệt.
+ Bảo trì phần sở hữu riêng của mình; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác.
+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình hoặc các hành vi cản trở việc kinh doanh hợp pháp theo nội dung  dự án đã được duyệt. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đối với tài sản hoặc hoạt động kinh doanh hợp pháp của chủ đầu tư.
+ Phối hợp với ban quản trị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.
+ Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và pháp lật về kinh doanh bảo hiểm.
+ Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là vai trò của chủ đầu tư trong quản lý và vận hành tòa chung cư.
Mọi thắc mắc của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: