Bên bán chung cư CT3 Nghĩa Đô được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào?


Khi mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô có những trường hợp được miễn trách nhiệm cho bên bán. Đó là những trường hợp nào? Bạn có quan tâm?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Căn hộ chung cư 


Trong hợp đồng mua bán căn hộ có quy định rõ: Bên mua sẽ chịu mọi trách nhiệm quản lý đối với phần sở hữu riêng của bên mua kể từ ngày bàn giao căn hộ cho bên mua theo quy định trong hợp đồng.
Bên bán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng này gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật của Việt Nam và/hoặc trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khác.
Chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô được miễn trừ trách nhiệm và thiệt hại về tài sản, vật chất phát sinh khiếu nại, kiện tụng đòi bồi thường từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến căn hộ và/hoặc tòa nhà khiếu nại, kiện tụng đòi bồi thường đó xuất phát từ lỗi của bên mua.
Bên mua được miễn trừ trách nhiệm và được bồi thường thiệt hại về tài sản, vật chất phát sinh bởi khiếu nại, kiện tụng, đòi bồi thường từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến căn hộ và/hoặc tòa nhà, mà khiếu nại, kiện tụng, đòi bồi thường đó xuất phát từ lỗi của bên bán.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: