Cách xử lý trong trường hợp chậm bàn giao căn hộ chung cư?


Khi khách hàng đi mua căn hộ vấn dề khách hàng thường băn khoăn nhất là tiến độ dự án, rất nhiều dự án chậm bàn giao hoặc không có khả năng bàn giao, quyền lợi của khách hàng được bảo vệ như thế nào? Chungcư CT3 Nghĩa Đô có quy định rõ ràng vấn đề này không?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
căn hộ chung cư 
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có nêu rõ: Nếu bên mua đã thanh toán tiền mua căn hộ theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng này hoặc đã khắc phục vi phạm về nghĩa vụ thanh toán nhưng quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày bàn giao thi công theo thỏa thuận tại của hợp đồng mua bán, bên bán vẫn chưa bàn giao thi công cho bên mua thì bên bán phải thanh toán cho bên mua lãi suất phạt vi phạm nghĩa vụ tính từ ngày bàn giao theo quy định của hợp đồng đến ngày bên bán thực tế bàn giao thi công cho bên mua theo số tiền bên mua đã thanh toán với mức lãi suất có hiệu lực vào ngày bàn giao thi công.
Nếu bên bán bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô chậm quá 180 ngày, kể từ ngày bàn giao theo thỏa thuận tại của hợp đồng này thì bên mua có toàn quyền quyết định, vào bất cứ thời điểm nào, được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này. Trong trường hợp này, bên bán phải trả lại toàn bộ số tiền mà bên mua đã thanh toán và thanh toán cho bên mua khoản phạt vi phạm bằng 8% giá trị hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hoặc kể từ ngày các bên giải quyết hết các tranh chấp/tồn đọng liên quan. Thiệt hại thực tế phát sinh được xác định theo quy định pháp luật, có thể bao gồm số tiền tính bằng lãi suất phạt vi phạm nghĩa vụ nhân với khoản tiền bên mua đã thanh toán kể từ thời điểm đến hạn bàn giao thi công đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.
Trong trường hợp bên mua thanh toán đủ bất kỳ khoản tiền đến hạn nào theo hợp đồng, bên bán có quyền thay đổi ngày bàn giao thi công tương ứng với thời gian bên mua chậm thanh toán. Ngoài ra, bên mua còn bị xử lý việc chậm thanh toán theo quy định khác của hợp đồng.
Để đảm bảo quyền lợi khi tìm hiểu mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô quý khách vui lòng liên hệ: văn phòng tư vấn dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline:   0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: