Chậm thanh toán khi mua căn hộ chung cư bị xử lý như thế nào?


Trong giao dịch mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô vai trò của bên mua và bên bán là ngang nhau, thuận mua thì vừa bán. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều khách hàng có thể vì lý do nào đó mà chậm thanh toán cho bên bán. Vậy nếu xảy ra trường hợp này, quy định sẽ như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Khách hàng mua căn hộ chung cư 
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô các bên thống nhất xử lý vi phạm khi bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua căn hộ như sau:
Không ảnh hưởng đến các biện pháp chế tài khác mà bên bán có được theo hợp đồng mua bán, thì việc bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán bất kỳ một khoản thanh toán nào khi mua căn hộ sẽ được giải quyết:
Nếu bên mua không thanh toán đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền nào ghi trong hợp đồng, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên bán, thì khoản tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi suất phạt vi phạm nghĩa vụ, kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày bên mua thanh toán cho bên bán đầy đủ khoản tiền đó. Để chốt lãi cho mỗi tháng tính lãi, bên bán sẽ thông báo cho bên mua bằng văn bản về lãi suất phạt vi phạm nghĩa vụ áp dụng trong tháng tính lãi đó theo căn cứ hợp đồng. Việc thông báo sẽ được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng tính lãi.
Thứ tự ưu tiên thanh toán khi bên mua chậm thanh toán: bên bán nhận được bất kỳ một khoản tiền nào theo hợp đồng này thì bên bán sẽ sử dụng khoản tiền đó để thanh toán các nghĩa vụ thanh toán của bên mua theo thứ tự sau:
Thứ nhất: để thanh toán các khoản tiền lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán theo hợp đồng này.
Thứ hai: để thanh toán bất cứ khoản tiền gốc nào đến hạn thanh toán chung chưa được thanh toán theo hợp đồng.
Thứ ba: để thanh toán các khoản tiền khác mà bên mua phải trả cho bên bán theo hợp đồng.
Nếu bên mua không thanh toán đủ bất kỳ khoản tiền nào trong vòng sáu mươi ngày kể từ thời điểm đến hạn thanh toán theo hợp đồng, thì kể từ ngày kết thúc thời hạn 60 ngày kể trên, bên bán toàn quyền quyết định, vào bất cứ thời điểm nào, được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này và có quyền bán căn hộ cho khách hàng khác. Trong trường này, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán một khoản phạt có trị giá bằng 8% giá trị hợp đồng và bồi tường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh. Thiệt hại thực tế phát sinh được xác định theo quy định pháp luật, có thể bao gồm số tiền tính bằng lãi suất phạt vi phạm nghĩa vụ nhân với khoản tiền thanh toán chậm kể từ thời điểm đến hạn thanh toán đến thời điểm thanh toán thực tế hoặc đến thời điểm thanh lý hợp đồng tùy từng trường hợp. Sau khi trừ đi số tiền phạt vi phạm này và các khoản thiệt hại thực tế phát sinh, bên bán sẽ hoàn trả lại số tiền chênh lệch đã nhận thanh toán từ bên mua trong vòng 60 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng mà không tính tiền lãi.
Trường hợp này khách hàng cần nắm được để chủ động trong việc thanh toán tiền mua căn hộ của mình.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chungcư CT3 Nghĩa Đô, hotline:


0 nhận xét: