trường hợp chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô chậm bàn giao căn hộ.


Bạn mua dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô là dự án nhà ở hình thành trong tương lai, việc đưa ra hợp đồng giao kết là cơ sở pháp lý quan trọng để bên mua và bán thực hiện các điều khoản thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, vì là dự án hình thành trong tương lai nên trong quá trình xây dựng có thể xảy ra những yếu tố làm nhanh tiến độ bàn giao hoặc chậm hơn là chuyện bình thường. Vậy trong quy định về việc chậm bàn giao sẽ xử lý như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Khu đô thị Nghĩa Đô
Việc bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có thể sớm hoặc chậm hơn so với quy định trong hợp đồng nhưng không được chậm quá 90 ngày kể từ thời hạn bàn giao căn hộ cho bên mua, cụ thể:
Trong trường hợp bất khả kháng, bên bán có thể trì hoãn ngày bàn giao thêm một thời gian tương ứng với thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng này cộng với thời gian để bên bán khắc phục hậu quả phát sinh từ sự kiện bất khả kháng này và bên bán sẽ thông báo bằng văn bản cho bên mua về thời hạn dự kiến bàn giao mới.
Trong trường hợp thay đổi về ngày bàn giao trong giới hạn quy định trong hợp đồng, bên bán sẽ gửi thông báo cho bên mua biết lý do thay đổi ngày bàn giao, nếu bên mua không có phản hồi/ý kiến với bên bán trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nội dung thông báo sẽ được coi là sẽ được coi là đã được bên mua chấp thuận, đồng ý. Trước ngày bàn giao căn hộ chungcư CT3 Nghĩa đô là 07 ngày, bên bán phải gửi thông báo cho bên mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao căn hộ.
Việc chế tài xử lý tôi sẽ thông tin trong một bài khác.
Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: