Nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí khi mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô


Khi mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô, bên bán và bên mua còn có nghĩa vụ gì liên quan đến thuế, phí lệ phí nữa không? Đó là những loại nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
khu đô thị nghĩa đô 
Khi mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa đô khách hàng phải thanh toán các loại phí, lệ phí có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong quá trình sở hữu, sử dụng căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ.
Bên mua có trách nhiệm nộp các loại thuế, lệ phí nếu có theo quy định cho nhà nước khi thực hiện bán lại căn hộ cho người khác.
Chủ đâu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của bên bán cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
Bên bán sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho bên mua theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có sự thay đổi về chính pháp luật, việc xác định các loại thuế và phí liên quan đến nhà ở cần thiết phải được xác định hoặc tính toán lại thì các bên sẽ thực hiện các công việc này trong thời hạn 90 ngày trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên cam kết thực hiện đúng theo các nội dung của hợp đồng liên quan đến các loại thuế, phí, lệ phí của nhà nước.
Quý khách không phải lo lắng đến việc thuế, phí phát sinh thêm trong quá trình giao dịch.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chungcư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: