Phí trước bạ là gì? Mua chung cư CT3 nghĩa đô có mất phí trước bạ không?


Khi mua căn hộ loại đã có sổ khách hàng thường mất thêm khoản là lệ phí trước bạ, vậy lệ phí trước bạ là gì? Chung cư CT3 nghĩa đô có mất hay không?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
căn hộ chung cư CT3 nghĩa đô 
Lệ phí trước bạ là khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. Nghĩa là bạn muốn đăng ký quyền sở hữu căn hộ thì phải nộp một khoản phí gọi là phí trước bạ cho cơ quan mà họ tới đăng ký.
Giá tính lệ phí trước bạ = diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ x giá 1m2 nhà x tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.
Trong đó diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Giá 1m2 nhà là giá thực tế xây dựng mới 1m2 sàn nhà, do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, trường hợp giá VB chuyển nhượng thấp hơn giá quy định trên thì áp dụng giá do nhà nước quy định, trường hợp cao hơn thì áp dụng giá theo văn bản chuyển nhượng.
Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.
- Tài sản mới: tính 100%
- Tài sản đã sử dụng trong 1 năm: 90%
- Tài sản đã sử dụng từ 1-3 năm: 70%
- Tài sản đã sử dụng từ 3-6 năm: 50%
- Tài sản đã sử dụng từ 6-10 năm: 30%
- Trên 10 năm: 20%.
Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%
Lệ phí trước bạ thường đối với chung cư CT3 Nghĩa đô không cao, vì giá trị căn hộ tương đối hợp lý. Tuy nhiên khách hàng cần nắm được để khi tiến hành các thủ tục cấp sổ được nhanh chóng.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chungcư CT3 nghĩa đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: