Điều kiện bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô!


Bạn đã đóng tiền mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô và chuẩn bị nhận bàn giao, điều kiện để nhận bàn giao căn hộ như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
tiện ích tòa nhà 
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa đô có quy định rõ về điều kiện nhận bàn giao căn hộ: Việc bàn giao căn hộ chỉ được thực hiện sau khi các bên đã thực hiện và hoàn thành đúng các nghĩa vụ tương ứng cam kết tại hợp đồng mua bán.
Bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho bên mua vào thời gian ghi trên thông báo của bên bán về việc bàn giao căn hộ phù hợp với nội dung hợp đồng.
Căn hộ được bàn giao cho bên mua phải đúng thiết kế đã được duyệt, phải sử dụng đúng thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các bên đã thỏa thuận.
Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng việc bàn giao căn hộ chungcư CT3 nghĩa đô có thể sớm hoặc muộn hơn so với thời gian quy định, nhưng không được chậm quá 90 ngày kể từ thời điểm đến hạn bàn giao căn hộ cho bên mua.
Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, bên mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trang thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng, cùng với đại điện của bên bán đo đạc lại diện tích thông thủy thực tế của căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ.
Kể từ thời điểm các bên ký biên bản bàn giao căn hộ, bên mua được toàn quyền sử dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến căn hộ, kể cả trường hợp bên mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này.
Điều kiện nhận bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô khách hàng cần nắm được để tiến hành các thủ tục được nhanh gọn hơn.
Mọi chi tiết xin liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: