Các trường hợp chấm dứt hợp đồng mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô ?


Chung cư CT3 Nghĩa Đô là dự án cuối cùng trong khu đô thị Nghĩa Đô được triển khai, hiện nay dự án đã xong phần móng và vào phần xây thô. Dự án đã đủ điều kiện mở bán, các điều khoản thỏa thuận của bên mua và bán được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán. Những giao kết trong hợp đồng sẽ được chấm dứt khi nào.
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
Khu đô thị Nghĩa Đô
Các trường hợp chấm dứt hợp đồng mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô:
+ Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
+ Bên bán đơn phương chấm dứt hợp đồng do bên mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp này, bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phạt và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho bên bán theo quy định.
+ Bên mua đơn phương chấm dứt hợp đồng do bên bán vi phạm nghĩa vụ bàn giao theo quy định hợp đồng. Trong trường hợp này, bên bán có nghĩa vụ thanh toán khoản phạt và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho bên mua theo quy định.
+ Trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, trừ trường hợp hợp đồng này có quy định khác/hoặc các bên có thỏa thuận khác, nếu vì bất cứ lý do gì, ngoài trường hợp quy định khác, mà một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đơn phương đó phải thanh toán cho bên kia khoản phạt vi phạm bằng 8% giá trị hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh. Thiệt hại thực tế phát sinh được xác định theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm số tiền tính bằng lãi suất phạt vi phạm nghĩa vụ nhân với khoản tiền bên mua đã thanh toán đến thời điểm chấm dứt hợp đồng với mức lãi suất được xác định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Ngoài ra, trong trường hợp bên bán là bên đơn phương chấm dứt thì bên bán còn phải hoàn trả đầy đủ số tiền đã nhận thanh toán từ bên mua sau khi trừ đi các nghĩa vụ tài chính của bên mua theo hợp đồng này; trong trường hợp bên mua là bên đơn phương chấm dứt thì chỉ sau khi bên bán tìm được người mua mới và sau khi trừ đi số tiền phạt vi phạm hợp đồng và khoản tiền bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh nêu trên, bên bán sẽ hoàn trả số tiền đã nhận thanh toán từ bên mua mà không tính tiền lãi.
Các bên đồng ý bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748

0 nhận xét: