Mua chung cư CT3 Nghĩa Đô bạn phải có những nghĩa vụ gì?


Nghĩa vụ của bên mua khi đi tìm hiểu mua chung cư CT3 Nghĩa Đô là một nội dung rất quan trọng. Mình cần biết mình có nghĩa vụ gì để thực hiện khi sở hữu căn hộ.
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có quy định về nghĩa vụ bên mua:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Căn hộ chung cư 
Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Nghiệm thu, nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận trong hợp đồng này.
Kể từ ngày bàn giao chính thức căn hộ, bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với căn hộ đã mua và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật. Thanh toán các chi phí quản lý, vận hành tòa nhà với mức không vượt quá mức giá trần do UBND thành phố Hà Nội ban hành vào thời điểm đó.
Kể từ ngày bàn giao căn hộ, kể cả trường hợp bên mua chưa vào sử dụng căn hộ thì căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng tòa nhà và bên mua phải tuân thủ các quy định nêu trong bản nội quy quản lý sử dụng tòa nhà.
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật mà bên mua phải nộp như thỏa thuận trong hợp đồng.
Thanh toán các khoản chi phí như dịch vụ điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc…các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của bên mua.
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí quản lý vận hành tòa nhà chungcư Ct3 Nghĩa Đô và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng, kể cả trường hợp bên mua không hoặc chưa sử dụng căn hộ đã mua. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ này, chủ sở hữu căn hộ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm và đơn vị quản lý tòa nhà, các đơn vị cung cấp dịch vụ có quyền ngừng vận hành các hệ thống cung ứng, ngừng cung cấp các dịch vụ có liên quan bằng một văn bản thông báo cho chủ sở hữu căn hộ đến lần thứ 2 trước ngày ngừng cung cấp dịch vụ 07 ngày.
Chấp hành các quy định của quy chế quản lý sử dụng tòa nhà do bộ xây dựng ban hành và tuân thủ nội quy quản lý sử dụng tòa nhà đính kèm theo hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp qản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành toàn nhà.
Sử dụng căn hộ đúng mục đích để ở theo quy định của luật nhà ở hoặc mục đích hợp pháp khác khi được bên bán đồng ý và cam kết không gây ảnh hưởng đến kiến trúc và cảnh quan của tòa nhà, không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bên bán và những người xung quanh.
Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định theo hợp đồng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng và các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định pháp luật khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tòa nhà. Bên mua tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng và theo quy định của pháp luật là điều kiện đảm bảo thực hiện các quyền quy định trong hợp đồng.
Trong quá trình sử dụng căn họ, bên mua không được tự ý: thay đổi kiển strucs mặt ngoài và kết cấu been trong căn hộ so với thời điểm bàn giao căn hộ và đặt các biển quảng cáo, pano, áp phích, biển hiệu ở phía mặt ngoài của tòa nhà và cơi nới, lấn chiếm ra diện tích xung quanh bên ngoài căn hộ hoặc tác động, can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể của tòa nhà hoặc mặt ngoài của căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Trong trường hợp bên mua sữa chưa muốn sửa chữa bên trong căn hộ, bên mua phải có đơn đề nghị bằng văn bản kèm theo bản vẽ thiết kế và kế hoạch sửa chữa gửi cho bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà ít nhất là 5 ngày trước thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện việc sửa chữa để bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà xem xét và quyết định. Mọi hình thức sửa chữa của bên mua đều phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà và phải tuyệt đối tuân thủ nội quy tòa nhà. Các trường hơp sửa chữa nhỏ không làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn hộ như sơ tường, lát sàn… bên mua phải thông báo cho bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà ít nhất là 5 ngày trước thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện việc sửa chữa.
Tạo điều kiện thuận lợi cho bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà hoặc người có thẩm quyền của bên bán được quyền tiếp cận vào bên trong căn hộ vì mục đích khắc phục sự cố liên quan đến tòa nhà hoặc căn hộ, bảo hành, bảo trì, xây dựng, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, và các mục đích khác theo quy định trong nội quy quản lý sử dụng tòa nhà.
Nghĩa vụ của bên mua là phần rất quan trọng trong mua bán căn hộ. Khách hàng càng hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình thì việc vào ở tạo thành cộng đồng cư dân văn mình sẽ càng nhanh.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: