Nội dung chuẩn bị về tổ chức hội nghị chung cư lần đầu chung cư CT3 Nghĩa Đô


Tổ chức hội nghị chung cư CT3 Nghĩa Đô lần đầu là việc bắt buộc chủ đầu tư phải làm. Tuy nhiên, để cho hội nghị được diễn ra thuận lợi, thì công tác chuẩn bị phải làm rất cẩn thận.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Hội nghị lần đầu của tòa nhà 
Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung họp, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có thể tổ chức họp trù bị để chuẩn bị các nội dung cho hội nghị nhà chung cư chính thức. Nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu chung cư CT3 Nghĩa Đô bao gồm các công việc sau đây:
+ Kiểm tra, xác định tư cách đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự hội nghị; trường hợp ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.
+ Dự thảo quy chế họp hội nghị tòa nhà chung cư
+ Dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có)
+ Dự thảo quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô, đề xuất tên gọi của ban quản trị theo quy định, đề xuất danh sách, số lượng thành viên ban quản trị, dự kiến trưởng ban, phó ban quản trị
+ Chuẩn bị các nội dung, bao gồm đề xuất mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, đề xuất đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành và không ủy thác cho đơn vị khách quản lý vận hành; đề xuất mô hình hoạt động của ban quản trị, dự thảo quy chế hoạt động và quy chế thu chi tài chính của ban quản trị.
+ Thông báo giá dịch vụ phải trả phí như bể bơi, phòng tập, sân tennis, khu spa, siêu thị và các dịch vụ khác (nếu có)
+ Các đề xuất khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư cần báo cáo hội nghị nhà chung cư lần đầu.
Công tác này rất quan trọng, cần chuẩn bị công phu thì kết quả hội nghị lần đầu mới nhanh đi đến kết quả tốt đẹp được.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư Ct3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748

0 nhận xét: