Quyền của chủ đầu tư trong quản lý chung cư CT3 Nghĩa Đô


Khi nhận bàn giao căn hộ, cư dân tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô có quyền và nghĩa vụ gì trong quản lý vận hành?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
- Được quyền sở hữu, sử dụng đối với phần sở hữu riêng và sử dụng phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở và Nội quy quản lý vận hành tòa nhà;
- Yêu cầu chủ đầu tư, ban quản trị hoặc ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức Hội nghị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô theo quy định; tham dự Hội nghị nhà chung cư – tòa nhà hoặc ủy quyền cho người đang sử dụng tham dự hội nghị nhà chung cư – tòa nhà; biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Hội nghị nhà chung cư – tòa nhà theo quy định của Luật Nhà ở;
- Yêu cầu chủ đầu tư/ban quản trị hoặc đại diện các chủ sở hữu tòa nhà và đơn vị quản lý vận hành cung cấp thông tin, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô.
- Tham gia và chấp hành đầy đủ các quyết định của Hội nghị nhà chung cư – tòa nhà, kể cả trường hợp không tham dự hội nghị;
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nội quy này và quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ xây dựng ban hành và chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội nghị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô.
- Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành tòa nhà, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.
Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong toà nhà:
+ Quyền sở hữu đối với phần diện tích căn hộ như Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với chủ đầu tư
+ Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với khu vực sở hữu riêng của căn hộ
+ Chấp hành nội quy, quy định về quản lý, sử dụng tòa nhà; phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô.
+ Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện vận hành và bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà
+ Thực hiện bảo trì phần sở hữu chung, kể cả phần sở hữu chung nằm trong phần sở hữu, sử dụng riêng.
+ Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu căn hộ đó cùng trục căn hộ để giải quyết các vấn đề về sự cố kỹ thuật như tắc hệ thống cấp thoát nước, ngấm tường căn hộ và các vấn đề kỹ thuật khác;
+ Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại đối với phần diện tích thuộc phần sở hữu chung hoặc phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác nếu gây ra hư hỏng
+ Bồi thường thường thiệt hại khi có những hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu kinh doanh dịch vụ
+ Thực hiện việc đăng ký tạm vắng, tạm trú theo đúng quy định của pháp luật
+ Thông báo các quy định nêu tại nội quy này cho người được ủy quyền hợp pháp sử dụng căn hộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng căn hộ của mình.
Cư dân cần nắm được những quy định này để thể hiện quyền làm chủ trong quản lý và vận hành tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


0 nhận xét: