Điều kiện bên mua chung cư chuyển nhượng cho bên thứ ba


Bạn mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có được chuyển nhượng? điều kiện chuyển nhượng là gì?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Chung cư CT3 Nghĩa Đô 
Bên mua chỉ được chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba khi có đủ điều kiện sau:
Căn hộ không đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc không diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước hoặc có tranh chấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được ngân hàng thế chấp đồng ý để bên mua chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba.
Bên mua đã hoàn thành việc thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến căn hộ cho bên bán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chungcư CT3 Nghĩa Đô phải đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng hợp đồng.
Việc chuyển nhượng được thực hiện với điều kiện:
Các bên chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng hợp đồng phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trường hợp trước thời điểm chuyển nhượng hợp đồng, bên mua vay vốn ngân hàng để mua căn hộ và có xác nhận của bên bán, thì bên mua phải trình bên bán văn bản xác nhận của ngân hàng về việc bên mua đã hoàn trả đầy đủ các khoản vay để mua căn hộ, ngoại trừ trường hộ ngân hàng có văn bản xác nhận chấp thuận cho bên mua chuyển nhượng hợp đồng.
Bên bán sẽ không có trách nhiệm trả lại, thanh toán cho bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bất kỳ số tiền nào liên quan đến những khoản tiền bên mua đã thanh toán cho bên bán.
Bên mua và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán chungcư CT3 Nghĩa Đô của bên mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản thuế, lệ phí liên quan đến chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Nếu bên mua và bên nhận chuyển nhượng sử dụng các dịch vụ bất động sản do bên bán hoặc đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản cung cấp để hỗ trợ các bên thực hiện quá trình thực hiện chuyển nhượng hợp đồng theo các điều kiện quy định trong hợp đồng mua bán và theo quy định pháp luật thì bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng sẽ trả các chi phí khi sử dụng các dịch vụ bất động sản của bên bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản.
Bên bán chỉ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng khi bên mua cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và thực hiện đủ các điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật.
Bên mua và bên nhận chuyển nhượng tuân thủ các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng này có hiệu lực tại từng thời điểm.
Khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng nhất là khách hàng đầu tư cần nắm được điều kiện chuyển nhượng này để thuận lợi cho giao dịch.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng chung cư CT3 nghĩa đô, hotline:   0947.732.720 - 0987.429.748
0 nhận xét: