Hội nghị chung cư lần đầu quyết định các vấn đề gì?


Hội nghị lần đầu của tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô là hội nghị rất quan trọng, đưa ra quyết định nhiều vấn đề trọng đại về cách quản lý, vận hành của cả cộng đồng trong khu tòa nhà. Đây cũng là nơi thể hiện quyền làm chủ của cư dân nên cư dân phải thể hiện đầy đủ quyền lợi của mình.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Hội nghị lần đầu của cư dân
Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau:
+ Quy chế họp hội nghị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô(bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường)
+ Quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của ban quản trị, số lượng, danh sách thành viên ban quản trị, trưởng ban, phó ban quản trị.
+ Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có)
+ Quyết định mức giá dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà chung cư, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, quyết định kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung, quyết định đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp cần có đơn bị quản lý, vận hành, quyết định mô hình hoạt động của ban quản trị, dự thảo quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của ban quản trị; riêng đối với giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì hội nghị nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô quyết định trên cơ sở quy định của quy chế này và thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành.
+ Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quý trình sử dụng nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Các nội dung khác có liên quan.
Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748 

0 nhận xét: