bảo hiểm tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô


Những sự cố nếu xảy ra đối với chung cư CT3 Nghĩa Đô có được bảo hiểm? Quy định về chế độ bảo hiểm đối với tòa nhà như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Bảo hiểm chung cư 
+ Chủ đầu tư, chủ sở hữu căn hộ hoặc người sử dụng tòa nhà nếu được chủ sở hữu ủy quyền có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phó mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 11 và điều 78 của luật nhà ở, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phần sở hữu chung được phân bổ tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu và chủ đầu tư.
+ Mức chi phí, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô được thực hiện theo quy định tại thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
+ Chủ đầu tư phối hợp với ban quản trị tòa nhà và đơn vị đang quản lý vận hành tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô có trách nhiệm phân bổ và công bố công khai mức thu và thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung của tòa nhà.
Việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với phần sở hữu trong tòa nhà không thay thế trách nhiệm phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ, phòng cháy chữa cháy tòa nhà của đơn vị quản lý vận hành hoặc chủ đầu tư, các chủ sở hữu, người sử dụng tòa nhà.
Mọi thắc mắc của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline:  0947.732.720 - 0987.429.7480 nhận xét: