giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô


Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ là một trong những giấy tờ quan trọng nhất khi mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô. Nhiều khách hàng sợ khi mua rồi không biết bao giờ nhận được?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
GCN quyền sở hữu căn hộ
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có quy định:
Các bên cùng đồng ý và xác định rằng: mặc dù bên bán có nghĩa vụ xin cấp giấy chứng nhận nhưng việc cấp giấy chứng nhận này và thời gian xin cấp giấy chứng nhận sẽ phụ thuộc vào các quy định của phát luật có hiệu lực tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và sự hợp tác cần thiết của bên mua.
Các bên cùng đồng ý và xác nhận rằng: nếu có sự thay đổi về quy định pháp luật so với thời điểm hợp đồng này được ký kết, và tùy theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật về cách tính diện tích căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô tại thời điểm cấp giấy chứng nhận dẫn đến diện tích căn hộ trên giấy chứng nhận có thể khác với diện tích hợp đồng. Trong trường hợp có sự thây đổi về cách tính diện tích căn hộ này, các bên đồng ý sẽ chấp thuận sự chênh lệch giữa diện tích trên giấy chứng nhận và diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng; và trong trường hợp này, giá bán căn hộ sẽ được điều chỉnh theo diện tích trên giấy chứng nhận.
Các bên xác nhận rằng bên bán có trách nhiệm và sẽ nổ lực cho đến khi bên mua nhận được giấy chứng nhận. Trường hợp có sự chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận vì các lý do khách quan ngoài khả năng kiểm soát của bên bán sẽ không bị coi là lỗi của bên bán.
Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán tất cả các khoản chi phí phát sinh theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các chi phí thực tế hợp pháp khác trên cơ sở thỏa thuận của các bên trong quá trinh tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận căn hộ chungcư CT3 Nghĩa Đô và trước khi nhận giấy chứng nhận.
Trong trường hợp bên mua ủy quyền cho một bên thứ ba để nhận giấy chứng nhận. bên bán sẽ chỉ có nghĩa vụ giao giấy chứng nhận cho bên được ủy quyền nếu: bên mua đã thanh toán đầy đủ cho bên bán giá trị còn lại của hợp đồng, các khoản lãi, phạt và bồi thường phát sinh nếu có và các khoản thuế, lệ phí phát sinh từ việc xin cấp giấy chứng nhận cho bên mua; và người được ủy quyền đã nộp cho bên bán một bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ được xác lập theo quy định của pháp luật, trong đó nêu rõ người được ủy quyền có quyền nhân danh bên mua nhận giấy chứng nhận và bên mua sẽ không có bất kỳ khiếu nại, hoặc khiếu kiện nào chống lại bên bán do việc giao giấy chứng nhận như vậy.
Mọi thắc mắc của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: