Nghĩa vụ của chủ đầu tư khi bán dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô?


Trong mua bán quyền luôn đi cùng với nghĩa vụ. Người bán chungcư CT3 Nghĩa Đô đã có rất nhiều quyền rồi vậy nghĩa vụ của họ như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô

Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô nghĩa vụ của bên bán được quy định cụ thể:
Cung cấp cho bên mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế tòa nhà và thiết kế căn hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho bên mua kèm theo 01 hợp đồng và bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có căn hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà có căn hộ đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán căn hộ.
Xây dựng tòa nhà và các công trình hạ tầng kỹ thuật của tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt, bảo đảm khi bàn giao thì bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường.
Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ và thiết kế công trình kỹ thuật của tòa nhà tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ sẽ không bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật tòa nhà theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, xây dựng căn hộ theo đúng thiết kế và danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài căn hộ mà các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng.
Bảo quản căn hộ trong thời gian chưa giao cho bên mua, thực hiện bảo hành căn hộ và tòa nhà theo quy định của hợp đồng.
Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến căn hộ cho bên mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.
Hướng dẫn và hỗ trợ bên mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện, nước, viễn thông, truyền hình cáp … tại căn hộ.
Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán căn hộ theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn năm mươi ngày, kể từ ngày bàn giao căn hộ cho bên mua hoặc kể từ thời điểm bên mua đã thanh toán đúng và đủ tiền theo thỏa thuận, bên bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Trong trường hợp này, bên bán sẽ có văn bản thông báo cho bên mua về việc nộp các giấy tờ liên quan đến bên bán tập hợp và nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về căn hộ cho bên mua.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên bán mà bên mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như bên mua tự nguyện thực hiện thủ tục tập hợp và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Khi bên mua tự nguyện làm thủ tục này thì bên bán có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về căn hộ mua bán cho bên mua.
Tổ chức hội nghị tòa nhà lần đầu để thành lập ban quản trị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô, thực hiện các nhiệm vụ của ban quản trị tòa nhà khi tòa nhà chưa thành lập được ban quản trị.
Hỗ trợ bên mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại các tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của bên mua.
Dành khu vực để xe máy, xe đạp, xe cho người khuyết tật thuộc tầng hầm của tòa nhà theo thiết kế đã được phê duyệt cho bên mua, ưu tiên cho bên mua được mua hoặc gửi xe có thu phí chỗ để xe ô tô của tòa nhà thuộc quyền sở hữu riêng của bên bán.
Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp đồng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của bên bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì đã thu của bên mua vào tài khoản ngân hàng và giao cho ban quản trị tòa chung cư CT3 nghĩa đô theo đúng thỏa thuận của hợp đồng.
Có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bên mua, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của bên mua cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của bên mua, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua kiểm tra thực tế công trình một cách hợp lý.
Ký hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng có đủ năng lực theo danh sách do ngân hàng nhà nước công bố và gửi bản sao hợp đồng.
Cho bên mua khi ký kết hợp đồng.
Các nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa đô cũng rất nhiều, đầy đủ, chi tiết người mua yên tâm khi mua căn hộ tại đây.
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


0 nhận xét: