Quy định về nơi để xe máy tại chung cư CT3 Nghĩa Đô


Trong khu vực để xe đầu là khu vực thuộc sở hữu chung của cư dân chungcư CT3 Nghĩa Đô, đâu là khu vực riêng của chủ đầu tư? Các quy định về nơi để xe hai bánh như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
hầm để xe máy 
Theo quy định thì Khu vực để xe cho xe đạp, xe máy, xe cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh cho các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà là thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu tòa nhà chungcư Ct3 Nghĩa Đô sẽ được chủ đầu tư phân chia theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Mức phí trông giữ xe sẽ do chủ đầu tư/hội nghị tòa nhà quyết định, nhưng không quá mức quy định của UBND tỉnh/thành phố nơi có dự án cho phép. Phí thu được từ khoản này sẽ được hạch toán riêng và dùng để bù đắp vào chi phí quản lý vận hành tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà có nghĩa vụ tuân thủ các quy định chung trong khu vực để xe theo quy định.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748

Quy định về sử dụng nơi để xe tại chung cư


Khu vực để xe ô tô con được đặt tại khu vực trong tầng hầm của tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô hoặc các vị trí khác khi được cơ quan quản lý nhà nước cho phép. Tại khu vực này, các quy định dưới đây phải được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Hầm để xe chung cư 
Khi ra vào tầng hầm để xe dành cho tòa nhà, các xe đều giảm tốc độ, đảm bảo di chuyển xe theo đúng luồng/hướng đi quy định, tốc độ di chuyển trong hầm để xe không vượt quá 5km/h và tuân thủ nghiêm túc các bản hướng dẫn.
Nếu có quy định về chỗ để xe, các xe phải để đúng nơi quy định. Nghiêm cấm để bất kỳ đồ vật nào của phần sở hữu chung của tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô mà không được quy định làm nơi để xe; nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định trong tầng hầm để xe để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Đơn vị quản lý vận hành hoặc người được ủy quyền có quyền từ chối không cho bất cứ xe nào vào trong khu vực tầng hầm để xe nếu: Thẻ để xe không hợp lệ hoặc thẻ để xe không rõ ràng, hoặc các xe thải khói quá nhiều hoặc bị chảy dầu hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, hoặc người điều khiển xe đang trong tình trạng say do sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc không làm chủ được hành vi. Không đóng góp phí gửi xe đầy đủ đúng hạn theo đúng hạn theo quy định của chủ đầu tư/đơn vị quản lý vận hành.
Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành phải làm việc và thống nhất với ban quản trị các hạng mục cần thực hiện trước khi thực hiện các công việc như lắp đặt, bảo trì, sử dụng, sửa chữa hoặc thay thế bất cứ đường ống, dây điện, ống, dây dẫn, ống dẫn hoặc dây cáp phía dưới, đi ngang qua hoặc phía trên tầng hầm để xe và đơn vị quản lý vận hành được phép vận chuyển hoặc tải nước, không khí, điện, chất thải, nước thải và các vật liệu khác trong những đường ống, dây điện, ống, dây dẫn, ống dẫn hoặc dây cáp nói trên.
Không được làm vệ sinh, lau chùi, sửa chữa hoặc rửa xe ô tô trong tầng hầm để xe hoặc trong bất kỳ phần nào của tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô.  
Phải tuân theo các hướng dẫn của đơn vị quản lý vận hành và các nhân viên trong việc sử dụng tầng hầm để xe
Phải tuân thủ các quy định và thông báo về giao thông được chỉ dẫn trong tầng hầm để xe để điều tiết lưu lượng xe và hướng dẫn giao thông
Không để xe hoặc lên xuống đón khách tại đoạn dốc hoặc lối ra vào tầng hầm để xe
Phải giữ vệ sinh sạch sẽ và không được xả rác trong tầng hầm để xe
Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc cho thuê căn hộ, chủ sở hữu căn hộ phải trả lại thẻ để xe và/hoặc làm thủ tục cấp đổi thẻ để xe cho chủ sở hữu căn hộ mới hoặc người sử dụng tòa nhà khác (nếu cần thiết).
Thanh toán cho đơn vị quản lý vận hành bất cứ chi phí thực tế nào mà đơn vị quản lý vận hành phải chịu khi thực thi quyền di dời xe hoặc tài sản khỏi khu vực để xe trong trường hợp vi phạm của quy định của nội quy về chỗ để xe mà không khắc phục trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị quản lý vận hành.
Tuân thủ kịp thời các chỉ dẫn hợp lý liên quan đến việc để xe trong tầng hầm để xe hoặc việc phân bổ chỗ để xe mà chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư chỉ định hoặc ủy quyền thực hiện nhằm quản lý tầng hầm để xe hoặc các khu vực liên quan đến tầng hầm để xe
Nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu tầng hầm/đơn vị quản lý vận hành thì không được thực hiện bất kỳ hành vi nào trong tầng hầm để xe hoặc tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô mà có thể:
Làm tăng chi phí bảo hiểm đối với tầng hầm để xe và tài sản trong đó
Làm vô hiệu hoặc khiến cho các điều khoản bảo hiểm bị mất hiệu lực hoặc không còn hiệu lực liên quan đến tầng hầm để xe hoặc bất cứ tài sản nào trong đó; hoặc trái pháp luật hoặc các yêu cầu của công ty bảo hiểm của đon vị quản lý vận hành về hỏa hoạn hoặc an toàn hỏa hoạn hoặc phòng cháy chữa cháy hoặc trái với bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào liên quan đến tầng hầm để xe cũng như các tài sản trong đó.
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà để thanh toán cho chủ sở hữu tầng hầm/đơn vị quản ký vận hành các chi phí bảo hiểm thêm đối với tầng hầm để xe và các tài sản trong đó liên quan đến việc phòng ngừa các rủi ro phát sinh thêm do việc chiếm giữ và sử dụng tầng hầm để xe của họ gây ra.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748

Kinh phí trông giữ xe ô tô trong chung cư được quy định như thế nào?


Nơi để xe đang là vấn đề gây nên nhiều bức xúc đối với cư dân, chungcư CT3 Nghĩa Đô vấn đề này được quy định như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Hầm để xe ô tô 
Đối với xe con gửi tại chỗ để xe ô tô con thuộc quyền sử dụng riêng của chủ đầu tư chung cư CT3 Nghĩa Đô: Mức phí trông giữ xe do chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành trông giữ quyết định trên cơ sở thực tế tình hình kinh doanh và căn cứ vào mức phí trông giữ xe ô tô con do UBND tỉnh/thành phố nơi có dự quán quy định để quyết định mức phí trông giữ đối với các xe ô tô con này.
Chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô được ưu tiên đăng ký quyền sử dụng để 01chỗ để xe ô tô con thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư nhưng các loại xe ô tô đỗ vào khu vực thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư sẽ không được cấp một chỗ để xe thường xuyên, cố định (nghĩa là chỉ được sử dụng khi có xe và không được chiếm giữ độc quyền một vị trí cố định).
Phần hầm để xe ô tô thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư, nên chủ đầu tư có quyền khai thác theo quy định.
Quý khách hàng quan tâm tới vấn đề này, xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748


bảo trì khu vực sở hữu riêng chung cư CT3 Nghĩa Đô


Chung cư CT3 nghĩa đô có phần sở hữu chung và phần sở riêng và phần bảo trì cũng có phần bảo trì khu vực chung và bảo trì khu vực sở hữu riêng. Đối với bảo trì khu vực sở hữu riêng được quy định như thế nào?
Chung cư CT3 nghĩa đô
Khu vực sở hữu riêng 
Chủ sở hữu căn hộ/chủ sử hữu diện tích khác của chungcư CT3 Nghĩa Đô thực hiện và chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo trì và sửa chữa khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ/chủ sở hữu diện tích khác trừ trường hợp chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà có thỏa thuận khác. Đối với trường hợp chưa xác định được hoặc không xác định được chủ sở hữ căn hộ thì người sử dụng tòa nhà có trách nhiệm bảo trì khu vực sở hữu riêng của căn hộ đó…
Việc bảo trì khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ/chủ sở hữu diện tích khác được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo trì các công trình xây dựng.
Mọi thiệt hại phát sinh từ hoạt động bảo trì, sửa chữa hoặc không bảo trì, sửa chữa khu vực sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ/chủ sở hữu diện tích khác đối với các căn hộ khác và những người có mặt trong tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà chịu trách nhiệm.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748
Kinh phí bảo trì tòa chung cư CT3 Nghĩa Đô được sử dụng như thế nào?


Một trong những vấn đề nhiều khách hàng mua chungcư CT3 Nghĩa Đô thắc mắc là kinh phí bảo trì được sử dụng như thế nào? Thu bao nhiêu phần trăm?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Khu vựa sở hữu chung 
Kinh phí bảo trì: được thu từ người sở hữu căn hộ/diện tích khác trong tòa nhà và bằng 2% giá bán căn hộ/giá bán diện tích khác.
+ Khi chưa có ban quản trị thì chủ đầu tư quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
+ Khi đã có ban quản trị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô: Tòa nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh, phân chia được riêng biệt các khu chức năng khác nhau trong cùng một tòa nhà bao gồm khu chức năng căn hộ, khu chức năng kinh doanh, dịch vụ và mỗi khu chức năng này có phần sở hữu chung được tách biệt với phần sở hữu chung của cả tòa nhà, được quản lý, vận hành độc lập nên chủ đầu tư và người mua diện tích khác trong tòa nhà sẽ được tự quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì phải đóng theo quy định để bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này. Khi có phát sinh việc bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô thì chủ đầu tư/người mua diện tích khác phải đóng góp cho ban quản trị tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư/người mua diện tích khác.
Quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và khu căn hộ sau khi có ban quản trị, được quy định như sau:
+ Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và phần sở hữu chung của khu căn hộ thì được chuyển vào tài khoản do ban quản trị nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô lập để quản lý, sử dụng theo quy định.
+ Trong trường hợp kinh phí bảo trì nêu trên không đủ cho công việc bảo trì phát sinh sẽ huy động của chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà. Mức thu cụ thể phải được thông qua hội nghị tòa nhà theo nguyên tắc mức đóng góp tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của các chủ sở hữu.
+ Trong trường hợp phần sở hữu chung của tòa nhà bắt buộc phải bảo trì, sửa chữa do lỗi của chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà gây ra thì chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phải đóng góp.
+ Được quản lý và sử dụng các khoản tiền khác được quy định rõ ràng là sẽ được sử dụng làm kinh phí bảo trì và trong phạm vi pháp luật cho phép.
Các khoản đóng góp trên sẽ tạo thành quỹ bảo trì và được gửi vào một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hợp pháp tại Việt Nam. Ban quản trị quản lý quỹ bảo trì và sử dụng khoản quỹ bảo trì theo quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính của ban quản trị và quy định của pháp luật về tài chính.
Số tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ do gửi tiền tại ngân hàng phải được bổ sung vào quỹ bảo trì.
Quỹ bảo trì chỉ dùng trong việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà, không được sử dụng cho các mục đích khác.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748Trường hợp nào thu thêm phí quản lý chung cư CT3 Nghĩa Đô?


Trong quá trình hoạt động của mình chung cư CT3 Nghĩa Đô có những trường hợp phải điều chỉnh phí cho hợp lý. Những trường hợp này được quy định như thế nào?
Với điều kiện được Hội nghị tòa nhà chấp thuận, ban quản trị có thể điều chỉnh phí quản lý hàng tháng cho phù hợp với các điều kiện kinh tế hoặc mặt bằng chung của thị trường tại từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản gửi cho chủ sở hữu/người sử dụng tòa chungcư CT3 Nghĩa Đô trước 1 tháng kể từ ngày bắt đầu áp dụng mức phí mới.
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Chung cư CT3 Nghĩa Đô 
Hàng năm, ban quản trị sẽ dự trù ngân sách năm do tổng chi phí quản lý và chi phí bảo trì mỗi tòa nhà.
Nếu tổng số tiền thu được từ khoản thanh toán phí quản lý hàng tháng vào cuối năm dương lịch cao hơn số tiền đã cho cho năm đó, thì số tiền nói trên sẽ được tính toán và kết chuyển chi phí quản lý cho năm sau.
Nếu tổng số phí quản lý hàng tháng thu được ít hơn tổng số tiền đã chi cho năm đó thì số tiền phí quản lý còn thiếu đó được tính toán phân bổ tăng vào phí quản lý cho năm sau và do ban quản trị quyết định trên cơ sở đã thống nhất với chủ sở hữu/người sử dụng tòa chung cư CT3 Nghĩa Đô nhà do hội nghị tòa nhà quyết định
Phí quản lý hàng tháng nêu trên không bao gồm các khoản chi phí đột xuất, bất thường phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà và hoạt động của tòa nhà. Các khoản chi phí đột xuất bất thường này sẽ được phân bổ cho các chủ sở hữu/người sử dụng tòa nhà phù hợp với thực tế phát sinh và theo cơ chế được ban quản trị quyết định theo các nguyên tắc đã được hội nghị tòa nhà thông qua và ủy quyền cho ban quản trị thực hiện.
Dịch vụ quản lý liên quan đến khu vực sở hữu riêng của chủ đầu tư: chủ đầu tư tự quản lý vận hành, các chi phí liên quan đến hoạt động này do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 – 0987.429.748