Trường hợp chậm đến nhận bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô?


Bạn đã mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô theo thông báo của chủ đầu tư bạn hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng, cùng với đại diện của bên bán đo đại lại diện tích thông thủy thực tế của căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ. 
chung cư CT3 Nghĩa Đô
mua bán chung cư 
Trong trường hợp bên mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô theo thông báo của bên bán trong thời hạn 15 ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao căn hộ mà không có lý do chính đáng thì kể từ ngày đến hạn bàn giao căn hộ theo thông báo hợp lệ của bên bán, bên mua được xem như đã đồng ý, chính thực nhận bàn giao căn hộ do bên bán lập và bên bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao căn hộ theo hợp đồng.  Bên mua đồng ý sẽ không nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để từ chối việc nhận bàn giao căn hộ, việc từ chối nhận bàn giao căn hộ trái với quy định này sẽ được coi là bên mua vi phạm hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định của hợp đồng và pháp luật hiện hành.
Quý khách hàng mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô cần thực hiện đúng các quy định về nhận căn hộ để đảm bảo quyền lợi của mình.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748

Nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí khi mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô


Khi mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô, bên bán và bên mua còn có nghĩa vụ gì liên quan đến thuế, phí lệ phí nữa không? Đó là những loại nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
khu đô thị nghĩa đô 
Khi mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa đô khách hàng phải thanh toán các loại phí, lệ phí có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong quá trình sở hữu, sử dụng căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ.
Bên mua có trách nhiệm nộp các loại thuế, lệ phí nếu có theo quy định cho nhà nước khi thực hiện bán lại căn hộ cho người khác.
Chủ đâu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của bên bán cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
Bên bán sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho bên mua theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có sự thay đổi về chính pháp luật, việc xác định các loại thuế và phí liên quan đến nhà ở cần thiết phải được xác định hoặc tính toán lại thì các bên sẽ thực hiện các công việc này trong thời hạn 90 ngày trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên cam kết thực hiện đúng theo các nội dung của hợp đồng liên quan đến các loại thuế, phí, lệ phí của nhà nước.
Quý khách không phải lo lắng đến việc thuế, phí phát sinh thêm trong quá trình giao dịch.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chungcư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748Điều kiện bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô!


Bạn đã đóng tiền mua căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô và chuẩn bị nhận bàn giao, điều kiện để nhận bàn giao căn hộ như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô
tiện ích tòa nhà 
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa đô có quy định rõ về điều kiện nhận bàn giao căn hộ: Việc bàn giao căn hộ chỉ được thực hiện sau khi các bên đã thực hiện và hoàn thành đúng các nghĩa vụ tương ứng cam kết tại hợp đồng mua bán.
Bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho bên mua vào thời gian ghi trên thông báo của bên bán về việc bàn giao căn hộ phù hợp với nội dung hợp đồng.
Căn hộ được bàn giao cho bên mua phải đúng thiết kế đã được duyệt, phải sử dụng đúng thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các bên đã thỏa thuận.
Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng việc bàn giao căn hộ chungcư CT3 nghĩa đô có thể sớm hoặc muộn hơn so với thời gian quy định, nhưng không được chậm quá 90 ngày kể từ thời điểm đến hạn bàn giao căn hộ cho bên mua.
Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, bên mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trang thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng, cùng với đại điện của bên bán đo đạc lại diện tích thông thủy thực tế của căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ.
Kể từ thời điểm các bên ký biên bản bàn giao căn hộ, bên mua được toàn quyền sử dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến căn hộ, kể cả trường hợp bên mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này.
Điều kiện nhận bàn giao căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô khách hàng cần nắm được để tiến hành các thủ tục được nhanh gọn hơn.
Mọi chi tiết xin liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748Mua chung cư CT3 Nghĩa Đô bạn phải có những nghĩa vụ gì?


Nghĩa vụ của bên mua khi đi tìm hiểu mua chung cư CT3 Nghĩa Đô là một nội dung rất quan trọng. Mình cần biết mình có nghĩa vụ gì để thực hiện khi sở hữu căn hộ.
Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô có quy định về nghĩa vụ bên mua:
chung cư CT3 Nghĩa Đô
Căn hộ chung cư 
Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Nghiệm thu, nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận trong hợp đồng này.
Kể từ ngày bàn giao chính thức căn hộ, bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với căn hộ đã mua và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật. Thanh toán các chi phí quản lý, vận hành tòa nhà với mức không vượt quá mức giá trần do UBND thành phố Hà Nội ban hành vào thời điểm đó.
Kể từ ngày bàn giao căn hộ, kể cả trường hợp bên mua chưa vào sử dụng căn hộ thì căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng tòa nhà và bên mua phải tuân thủ các quy định nêu trong bản nội quy quản lý sử dụng tòa nhà.
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật mà bên mua phải nộp như thỏa thuận trong hợp đồng.
Thanh toán các khoản chi phí như dịch vụ điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc…các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của bên mua.
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí quản lý vận hành tòa nhà chungcư Ct3 Nghĩa Đô và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng, kể cả trường hợp bên mua không hoặc chưa sử dụng căn hộ đã mua. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ này, chủ sở hữu căn hộ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm và đơn vị quản lý tòa nhà, các đơn vị cung cấp dịch vụ có quyền ngừng vận hành các hệ thống cung ứng, ngừng cung cấp các dịch vụ có liên quan bằng một văn bản thông báo cho chủ sở hữu căn hộ đến lần thứ 2 trước ngày ngừng cung cấp dịch vụ 07 ngày.
Chấp hành các quy định của quy chế quản lý sử dụng tòa nhà do bộ xây dựng ban hành và tuân thủ nội quy quản lý sử dụng tòa nhà đính kèm theo hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp qản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành toàn nhà.
Sử dụng căn hộ đúng mục đích để ở theo quy định của luật nhà ở hoặc mục đích hợp pháp khác khi được bên bán đồng ý và cam kết không gây ảnh hưởng đến kiến trúc và cảnh quan của tòa nhà, không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bên bán và những người xung quanh.
Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định theo hợp đồng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng và các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định pháp luật khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tòa nhà. Bên mua tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng và theo quy định của pháp luật là điều kiện đảm bảo thực hiện các quyền quy định trong hợp đồng.
Trong quá trình sử dụng căn họ, bên mua không được tự ý: thay đổi kiển strucs mặt ngoài và kết cấu been trong căn hộ so với thời điểm bàn giao căn hộ và đặt các biển quảng cáo, pano, áp phích, biển hiệu ở phía mặt ngoài của tòa nhà và cơi nới, lấn chiếm ra diện tích xung quanh bên ngoài căn hộ hoặc tác động, can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể của tòa nhà hoặc mặt ngoài của căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô.
Trong trường hợp bên mua sữa chưa muốn sửa chữa bên trong căn hộ, bên mua phải có đơn đề nghị bằng văn bản kèm theo bản vẽ thiết kế và kế hoạch sửa chữa gửi cho bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà ít nhất là 5 ngày trước thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện việc sửa chữa để bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà xem xét và quyết định. Mọi hình thức sửa chữa của bên mua đều phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà và phải tuyệt đối tuân thủ nội quy tòa nhà. Các trường hơp sửa chữa nhỏ không làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn hộ như sơ tường, lát sàn… bên mua phải thông báo cho bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà ít nhất là 5 ngày trước thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện việc sửa chữa.
Tạo điều kiện thuận lợi cho bên bán hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà hoặc người có thẩm quyền của bên bán được quyền tiếp cận vào bên trong căn hộ vì mục đích khắc phục sự cố liên quan đến tòa nhà hoặc căn hộ, bảo hành, bảo trì, xây dựng, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, và các mục đích khác theo quy định trong nội quy quản lý sử dụng tòa nhà.
Nghĩa vụ của bên mua là phần rất quan trọng trong mua bán căn hộ. Khách hàng càng hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình thì việc vào ở tạo thành cộng đồng cư dân văn mình sẽ càng nhanh.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748


Khi mua chung cư CT3 nghĩa Đô bạn có quyền lợi gì?


Thuận mua, vừa bán là điều cốt lõi trong giao dịch khi mua căn hộ tại dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô. Quyền và nghĩa vụ của các bên tương đương nhau. Chúng ta đã tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của bên bán rồi, vậy quyền của bên mua có gì đáng chú ý không?
Chung cư CT3 Nghĩa Đô
Một góc chung cư CT3 Nghĩa Đô 
Trong hợp đồng mua bán chung cư CT3 Nghĩa Đô có quy định rõ quyền của bên mua:
Nhận căn hộ theo quy định của hợp đồng này có chất lượng với các thiết bị, vật liệu theo đúng phần mô tả trong phụ lục đính kèm hợp đồng này và hồ sơ căn hộ và các thay đổi được quy định trong hợp đồng.
Yêu cầu bên bán hoàn thành việc bàn giao căn hộ trong thời hạn ghi trong hợp đồng.
Yêu cầu bên bán làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật và hợp đồng mua bán.
Sau khi nhận bàn giao người mua chung cư CT3 Nghĩa đô được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với căn hộ đã mua theo quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng các dịch vụ do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua bên bán để sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Nhận giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng và các loại phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận căn hộ mua bán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu bên bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội liên quan đến tòa nhà theo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt.
Được ký hợp đồng trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, vệ tinh,… hoặc thông qua bên bán sau khi nhận bàn giao chính thức căn hộ và tự thanh toán các khoản chi phí dịch vụ.
Yêu cầu bên bán tổ chức hội nghị tòa nhà lần đầu để thành lập ban quản trị tòa nhà nơi có căn hộ khi có đủ điều kiện thành lập ban quản trị tòa nhà theo quy định của bộ xây dựng.
Yêu cầu bên bán hỗ trợ thủ tục thế chấp căn hộ tại các tổ chức tín dụng phù hợp với thỏa thuận của các bên trong trường hợp bên mua có nhu cầu thế chấp căn hộ tại tổ chức tín dụng.
Được dành khu vực chỗ để xe máy, xe đạp, xe cho người khuyết tật thuộc tầng hầm của tòa nhà theo thiết kế đã được phê duyệt. Được ưu tiên mua hoặc gửi xe có thu phí chỗ để xe ô tô của tòa nhà thuộc sở hữu riêng của bên bán.
Có quyêng từ chối nhận bàn giao căn hộ nếu bên bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình thường của bên mua theo đúng thỏa thuận của hợp đồng hoặc trong trường hợp diện tích sử dụng căn hộ thực tế nhỏ hơn 5% so với diện tích sử dụng căn hộ ghi trong hợp đồng. Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ trong trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao căn hộ của bên mua đối với bên bán.
Có quyền yêu cầu bên bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình.
Quyền của người mua chung cư CT3 Nghĩa Đô là rất lớn. Quý khách hàng phải nắm được để thực hiện quyền của mình đối với căn hộ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748Nghĩa vụ của chủ đầu tư khi bán dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô?


Trong mua bán quyền luôn đi cùng với nghĩa vụ. Người bán chungcư CT3 Nghĩa Đô đã có rất nhiều quyền rồi vậy nghĩa vụ của họ như thế nào?
chung cư CT3 Nghĩa Đô

Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư CT3 Nghĩa Đô nghĩa vụ của bên bán được quy định cụ thể:
Cung cấp cho bên mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế tòa nhà và thiết kế căn hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho bên mua kèm theo 01 hợp đồng và bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có căn hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà có căn hộ đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán căn hộ.
Xây dựng tòa nhà và các công trình hạ tầng kỹ thuật của tòa nhà chungcư CT3 Nghĩa Đô theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt, bảo đảm khi bàn giao thì bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường.
Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ và thiết kế công trình kỹ thuật của tòa nhà tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ sẽ không bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật tòa nhà theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, xây dựng căn hộ theo đúng thiết kế và danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài căn hộ mà các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng.
Bảo quản căn hộ trong thời gian chưa giao cho bên mua, thực hiện bảo hành căn hộ và tòa nhà theo quy định của hợp đồng.
Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến căn hộ cho bên mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.
Hướng dẫn và hỗ trợ bên mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện, nước, viễn thông, truyền hình cáp … tại căn hộ.
Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán căn hộ theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn năm mươi ngày, kể từ ngày bàn giao căn hộ cho bên mua hoặc kể từ thời điểm bên mua đã thanh toán đúng và đủ tiền theo thỏa thuận, bên bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Trong trường hợp này, bên bán sẽ có văn bản thông báo cho bên mua về việc nộp các giấy tờ liên quan đến bên bán tập hợp và nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về căn hộ cho bên mua.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên bán mà bên mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như bên mua tự nguyện thực hiện thủ tục tập hợp và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Khi bên mua tự nguyện làm thủ tục này thì bên bán có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về căn hộ mua bán cho bên mua.
Tổ chức hội nghị tòa nhà lần đầu để thành lập ban quản trị tòa nhà chung cư CT3 Nghĩa Đô, thực hiện các nhiệm vụ của ban quản trị tòa nhà khi tòa nhà chưa thành lập được ban quản trị.
Hỗ trợ bên mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại các tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của bên mua.
Dành khu vực để xe máy, xe đạp, xe cho người khuyết tật thuộc tầng hầm của tòa nhà theo thiết kế đã được phê duyệt cho bên mua, ưu tiên cho bên mua được mua hoặc gửi xe có thu phí chỗ để xe ô tô của tòa nhà thuộc quyền sở hữu riêng của bên bán.
Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp đồng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của bên bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì đã thu của bên mua vào tài khoản ngân hàng và giao cho ban quản trị tòa chung cư CT3 nghĩa đô theo đúng thỏa thuận của hợp đồng.
Có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bên mua, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của bên mua cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của bên mua, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua kiểm tra thực tế công trình một cách hợp lý.
Ký hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng có đủ năng lực theo danh sách do ngân hàng nhà nước công bố và gửi bản sao hợp đồng.
Cho bên mua khi ký kết hợp đồng.
Các nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án chung cư CT3 Nghĩa đô cũng rất nhiều, đầy đủ, chi tiết người mua yên tâm khi mua căn hộ tại đây.
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư CT3 Nghĩa Đô, hotline: 0947.732.720 - 0987.429.748